عکس برتر هفته دوم اسفند ماه1394

عکس برتر این هفته به انتخاب هیئت داوران متعلق به جناب آقای حمید عزیزی خانقاهی می باشد و نیز عکس شایسته تقدیرمتعلق به آقای مصطفی نوده می باشد.

عکس برتر

عکاس :حمید عزیزی خانقاهی

عکس شایسته تقدیر

عکاس : مصطفی نوده


عکاس:حمید عزیزی خانقاهی

بدین سان جهان را سرود.


در عکاسی درک رابطه ی بین مولفه ها و جزئیات یک معادله ی معلوم و مجهول همیشگی ست.
گاه واسطه هایی هستند بین عناصر که حامل پیام هایی هستند برای درک یکدیگر ، از این روی ما بسیاری از پدیده هایی که نیازمند درک خلاق هستند را به سختی و شاید هم هیچگاه نتوانیم کامل بیان کنیم و گاهی هم به طور مستقیم پیام را رصد می کنیم چرا که علیت روشن و  واضح است که این امر با شناخت و تجربه ی گذشتگان بدست می آید و البته باز هم مطلق نیست.

اما شرح عکس...
در این قاب با دو جریان روبرو هستیم:
1- واقعیت : حضور طلبه و کودک
2- غیر واقعیت : نقاشی رو دیوار
حال با این تقسیم بندی چه رویدادی در این عکس رخ داده است که مهم است؟
یکی از عواملی که در این عکس رابطه ی منطقی به حساب می آید حضور رنگ هاست، رنگهایی که در تفکیک و تقسیم و عامل ربط بین عناصر سهیم هستند. بخش زیادی از رنگ های موجود در این عکس تمایل به فضای سرد دارند و دقیقا این رویداد در نقاشی روی دیوار رخ داده است ( غیر واقعیت ) و در قسمت واقعیت این عکس رنگ های بادکنک ها از تنوع برخوردارهستند ( گرم و سرد ). پارادوکسی هم عینی و هم ذهنی. در عین حال بر اساس شناخته هایمان می دانیم جهان واقعیت از مقدار رنگ ها و تنوع بسیاری برخودار است اما تسخیر کل قاب با فضای منجمد و دو بعدی نقاشی روی دیوار خود مفهومی ست از تداوم معنای این مسئله که :
 جهان بر نقش خیالین و رویاگونه ای دیگر بنا شده است. در حقیقت، واقعیت در غیر واقعیت بنا شده است.
حضور پیکره نشسته در نقاشی و نگاه کودک به سمت و سوی او و فارغ بودن طلبه ی جوان از این رابطه ی مشخص بین کودک و نقاشی با به دست گرفتن بادکنک ها چند برابر می شود.
در واقع وجود بادکنک های رنگارنگ در دست کودک مبین یک رابطه ی عمیق بین کودک و پیکره ی نشسته ی درون نقاشی است. یک رابطه ملموس و در عین حال زیباشناسانه.

تفسیری دیگر در این عکس جایگاه بادکنک ها در قسمتی است که گویی میوه ی بار آمده درخت هستند، تداعی گر نقطه عطفی از یک رابطه ی عمیق از نگاه پیکره ی درون نقاشی که به میوه های ( بادکنک ها) روی درخت خیره شده است، گویی یک حیات ذهنی در این عکس پدید آورده است.

مثلث کشیده ای که در این عکس به صورت فرضی پدید آمده است خود نکته ای دیگر بر نقش جانمایی و چیدمان عناصر و درک رابطه های نا محسوس در این عکس است.
افقی بودن این قاب خود عاملی ست بر نقش روایتگربودن این عکس هر چند کمی با تفسیری غیرعادی.

نکته ی آخر در باب مفهوم این عکس می تواند ترجمه ای دیگر باشد از نگاه به عالم از دید کودکان و بزرگسالان، حتی با اینکه نقش یک طلبه به عنوان یک روحانی در این عکس ، دالی بر معرفت و دانش و علم او به ماوراء الطبیعه و مباحث دینی وعرفانی باشد اما او نیز از عمق قداست و بطن نگاه کودک ناآگاه و دور است و این سلوک و طریق در وجود و ساحت حضور کودک، یکتا و بی همتا باقی مانده است.

   آری چه زیبا...
  بدین سان جهان را سرود ...

به جناب آقای «حمید عزیزی خانقاهی» برای انتخاب عکس برتر شاد باش می‌گوییم.

 

اعضای هیات محترم داوران :  آقای رضا مصطفوی - آقای اصغر خوش خلق - آقای جواد روئین - آقای علی دوست

امانت داری و اخلاق مداری.

محتوای این سایت با ذکر منبع و تحت شرایط مجوز کریتیو کامنز تخصیص 4.0 بین‌المللی قابل استفاده است.

Content by this site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.

rss

بالا