عکس برتر هفته اول اسفند ماه1394

عکس برتر این هفته به انتخاب هیئت داوران متعلق به جناب آقای جاوید خدمتی می باشد و نیز عکس شایسته تقدیرمتعلق به آقای علی بهلولی می باشد.

عکس برتر

عکاس : جاوید خدمتی

عکس شایسته تقدیر

عکاس:علی بهلولی


عکاس:جاوید خدمتی

بازتاب و جذبه

"اصطلاح زیبایی شناسی طبیعتگرایانه، به نظریه ی فلسفی مربوط می شود که از اثباتگرایی سده نوزدهم ناشی شده و در نظریه ادبی "امیل زولا"( نویسنده فرانسوی) به اوج رسیده است. در این نوع زیبایی شناسی، روشهای علمی مشاهده واقعیت به کار گرفته شد." (1)
"بنا به نظر طبیعت گرایان، وراثت و محیط تعیین کننده اصلی تقدیر انسان هستند. فرق این مکتب با رئالیسم دراین است که درآثار رئالیستی انسان همیشه از محیط پیرامونش مهمتر بود اما درناتورالیسم اهمیت انسان از اهمیت اشیاء بیشتر نیست. "(2)

با این توصیفات می توان عکاسی طبیعت گرایانه را به نوعی سرزنش انسان در برتری جویی خود در هستی پنداشت.
فلسفه ای عمیق و هستی شناسانه از قانون همواره منطقی و اثبات شده ی زنجیره ای بودن رویدادهای عالم.

عکاسی طبیعت گرایانه ، تکرار و خلاقیت در روند تکرار:
معمولا عکاسان طبیعت گرا به جهت کثرت و تنوع زیاد در برخورد با اجزاء و عناصر ، کادربندی ها و زاویا، میزان تراکم و پراکندگی ها با فضایی تکراری هم مواجه می شوند.
چرا که طبیعت همان است که دیده می شود و بازتاب یا بازخورد معانی و مفاهیم طبیعت به جهت عینی بودن و بیان محدود ذهنی ( البته به جهت شناخت محدود انسان از هستی و ضعف ظرف ادراک ) گاه تصاویر و عکس های تکراری در این ژانر بسیار دیده می شود.
در این صورت عکاس طبیعت گرا برای تداوم حضور و نگاه داشتن مخاطب گاه از روش های عکاسی ذهنی و مفهومی برداشت هایی دارد.
در این عکس آنچه واضح و ملموس است استفاده از بازتاب آب درون برکه در کل قاب می باشد که در عکاسان و نقاشان دهه ها و سده های پیش این روش به صورت سهم بندی فضا و استفاده ازعامل بازتاب و خود بازتاب شکل گرفته است.

رویارویی با خود بازتاب جذبه آفرین و به وجود آورنده ی  خلسه است... فضا به سوی رویا و ذهن می برد و دلیل این برداشت اعوجاج (Distortion) و به گونه ترجمه ای دوباره از طبیعت می باشد که با فضای سطح بازتانده در هم می آمیزد و به گونه ای گویای فضای سورئالیستی (Surrealist) می باشد که دقیقا در پی معانی و مفاهیم غیر واقعیت گرایانه است.
عکس مورد نظر به گونه ای با تمثیل و شعر رابطه برقرار می کند. خطوط درخت ها را به تحریف می کشد و فضای نقاشی آبرنگی ِ آن در این پرداخت و پردازش کم تاثیر نیست.
 
نقطه اصلی در این عکس دقیقا جایی ست که آب را همچون یک مدار ، فرمی دایره ای شکل بسط بخشیده و حلقه های کوچک و بزرگ آن در کل قاب تاثیر موثری گذاشته است.
در واقع بر اساس فیزیک سطح روی آب حرکتی کوچک لرزش های خفیف و گاه عمیق بر جای گذاشته است.

شاید به جز رنگ های پر تلالو و درخشان سبزو زرد و آمیزش با طیف آبی آن و پراکندگی مناسب برگها به گونه ای که گاه آن ها را به عنوان جایگاه نگاه دارنده ی ریشه ی  درختان در پایین عکس و گاه همچون فضای سیال در بالای عکس می نگریم، حضور این حرکت بریده بریده (Slash water) اصلی ترین جریان و نقطه عطف عکس باشد.
اگر به عمد ویا بدون قصد از پیش تعیین شده، عکاس این لحظه را ثبت کرده باشد باز چیزی از زیبایی شناسی این عکس نمی کاهد.

به جناب آقای «جاوید خدمتی» برای انتخاب عکس برتر شاد باش می‌گوییم.

 

اعضای هیات محترم داوران :  آقای رضا مصطفوی - آقای اصغر خوش خلق - آقای جواد روئین - آقای علی دوست

امانت داری و اخلاق مداری.

محتوای این سایت با ذکر منبع و تحت شرایط مجوز کریتیو کامنز تخصیص 4.0 بین‌المللی قابل استفاده است.

Content by this site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.

p><

 

rss

بالا